svasdssvasds

วันนี้เงินเข้าอีก 1,500 บาท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรอบเก็บตก ล่าสุดเต็มแล้ว

วันนี้เงินเข้าอีก 1,500 บาท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรอบเก็บตก ล่าสุดเต็มแล้ว

เช็กเลย! คนละครึ่งเฟส 3 วันนี้เงินเข้าอีก 1,500 บาท เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com อีก 110,000 สิทธิ รับรวดเดียว 4,500 บาท ล่าสุดเต็มแล้ว

วันนี้ 1 พ.ย. 2564 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินเพิ่มอีก 1,500 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตังโดยอัตโนมัติ ด้านกระทรวงการคลังอัปเดตความคืบหน้าภายหลังจากการตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน ภายหลังวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 เต็มจำนวน 28 ล้านสิทธิแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประมวลผลผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 119,974 โดยสิทธิที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้น  กระทรวงการคลังจะนำสิทธิที่เหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง  www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ล่าสุดหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าวที่ผ่านมา ล่าสุดพบว่า ประชาชนได้เข้าลงทะเบียนครบตามจำนวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งของประชาชน

-รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

-จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” จากเดิมจำนวน 3,000 บาท เพิ่มอีก 1,500 บาท ตลอดโครงการ

-ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

-ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

-ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

สำหรับคุณสมบัติที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

-ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

related