svasdssvasds

ส่องคืบหน้าคนละครึ่งเฟส3 ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยกว่า 8.7หมื่นล้านบาท

ส่องคืบหน้าคนละครึ่งเฟส3 ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยกว่า 8.7หมื่นล้านบาท

กระทรวงการคลัง เผย ยอดใช้คนละครึ่งเฟส3 พุ่ง 8.71 หมื่นล้าน แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 4.42 หมื่นล้าน- รัฐร่วมจ่ายสะสม 4.28 หมื่นล้าน ด้านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2.55 พันล้าน

คนละครึ่งเฟส3 ยังคงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่งเฟส3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.92 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิรวม 27.55 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 87,124.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 44,291.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 42,832.6 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 80,793 คน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิกว่า 4.7 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,551  ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 2,006 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 218 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสมกว่า 122 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส3 ยังทำให้คนออกมาจับจ่ายมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• คลังเผยยอดเดลิเวอรี่คนละครึ่งเฟส3 วันแรกสุดปัง ยอดใช้จ่ายสะพัด     

• เลื่อนเคอร์ฟิว เพิ่มยอดขายแม่ค้าได้ -รับอานิสงส์คนละครึ่งเฟส3 เดลิเวอรี่

• ปรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่งเฟส3 นำทีม

นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่าประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) สามารถใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้ง 2 ราย ในขณะนี้ ได้แก่ Grab และ LINEMAN โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน ตามขั้นตอนดังนี้

1) เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วจึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่

2) กด “สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด “ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้

3) หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน

4) ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน g-Wallet และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน g-Wallet โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที

5) สำหรับกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อประชาชนจะได้รับเงินคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะได้รับเงินคืนใน g-Wallet และวงเงินสิทธิของโครงการคืนประมาณ 30 - 60 นาที

5.2 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะได้รับเงินคืนใน g-Wallet และวงเงินสิทธิ e-Voucher คืนประมาณ 30 - 60 นาที

5.3 ค่าส่งที่ได้ชำระให้กับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะได้รับคืนประมาณ 30 - 60 นาที

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มขณะนี้ มีจำนวนกว่า 58,000 ราย โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้อย่างต่อเนื่อง

โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ (ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” กด “สมัครฟรี” ที่กดแถบ Banner รับเงินผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ บนหน้าช่องทางรับเงิน จากนั้นกด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเงื่อนไข

2) ระบบจะเข้าสู่หน้าสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ ให้เลือกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการ

3) กรณีร้านค้าที่มีสาขาระบบจะเข้าสู่หน้าผูกบัญชีถุงเงินแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ โดยร้านค้าสาขาหลักสามารถเลือกผูกถุงเงินเพื่อใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้งสาขาหลักและสาขาย่อย หรือ เฉพาะสาขาย่อยได้

4) กรอกข้อมูลร้านค้า แล้วจึงกดยืนยันการสมัครและจะได้รับรหัส OTP เพื่อยืนยันการสมัคร เมื่อกรอก OTP เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าจอแจ้งได้รับคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะแจ้งผลการลงทะเบียนในวันถัดไป

5) สำหรับการยืนยันคำสั่งซื้อ มีขั้นตอนดังนี้

5.1 เข้าแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” กด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่บนหน้าช่องทางรับเงิน หรือ กดรายการคำสั่งซื้อจากการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา5.2 ระบบจะเข้าสู่หน้ารายการคำสั่งซื้อ ให้กดเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการยืนยัน โดยต้องกดยืนยันคำสั่งซื้อภายใน 10 นาที

 5.3 กรณีคำสั่งซื้อ ในหน้าแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้กด “ยกเลิกคำสั่งซื้อ”

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด (08.00 น.) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 214 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 110.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 103.7 ล้านบาท สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 176,000 บาท

ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 3.6 แสนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิคงเหลือกว่า 5.2 แสนสิทธิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [email protected] , [email protected] ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

related