svasdssvasds

"หมอยง" แนะวัคซีน mRNA ฉีดในเด็กเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ ลดผลข้างเคียงได้

"หมอยง" แนะวัคซีน mRNA ฉีดในเด็กเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ ลดผลข้างเคียงได้

หมอยง ชี้วัคซีนโควิด mRNA ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่จะให้ในเด็กควรลดปริมาณลงเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ น่าจะเหมาะสมและลดเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น ขนาดของวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ โดยระบุว่า 

โควิด-19 การให้วัคซีน mRNA ขนาดของวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่

ขนาดวัคซีนในเด็ก และผู้ใหญ่ ตามหลักการให้วัคซีนในอดีต เช่นไวรัสตับอักเสบ บี และเอ วัคซีนขนาดเด็ก และผู้ใหญ่ จะแบ่งกัน ที่อายุ 18 ปี เด็กใช้ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่

เด็กจะตอบสนองภูมิต้านทานได้ดีมาก ดีกว่าผู้ใหญ่ จึงใช้ขนาดวัคซีนน้อยกว่าผู้ใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• "หมอยง" เผย ฉีดวัคซีน "ซิโนแวค+ไฟเซอร์" กระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นมาก

• "หมอยง" ชี้ฉีดวัคซีนโควิดร่วมกับวัคซีนอื่นได้ แนะฉีดให้ห่างกัน 2 สัปดาห์

• "หมอยง" เผยวัคซีน mRNA เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบมากในเด็ก-เพศชาย

วัคซีน mRNA Pfizer ขนาดของเด็ก 5 - 11 ปี ให้เพียง 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ (จาก 30 mcg เป็น 10 mcg)

ดังนั้นจึงเชื่อว่าขนาดของเด็ก 12-18 ปี ที่ระบบภูมิต้านทานดี วัคซีน Pfizer ไม่น่าจะต้องใช้ขนาดผู้ใหญ่ น่าจะลดขนาดลงเพื่อลดอาการข้างเคียง (กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ) ในเด็กลงได้

 ทำนองเดียวกัน Moderna ที่มีขนาดผู้ใหญ่ ให้ถึง 100 mcg เมื่อให้ในเด็กจะต้องลดลงเป็นครึ่งหรือ 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่คงต้องรอการศึกษา และขณะนี้กำลังมีการศึกษากันมากทั่วโลก

related