ปฏิทินปีหน้าหยุดวันไหนบ้างนะ? เช็กวันหยุดปี 2565 หยุดกี่วัน เช็กเลย!

04 พ.ย. 2564 เวลา 10:44 น. 5.2k

ปฏิทินวันหยุดปี 2565 ออกมาแล้ว วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดชดเชยวันไหน เรารวมมาให้แล้ว เตรียมเช็กวางแพลนหยุดล่วงหน้ากันได้เลย

วันหยุดปี 2565

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

3 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

6 เมษายน วันจักรี

13-15 เมษายน วันสงกรานต์

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

16 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันหยุดปี 2565 วันหยุดปี 2565 นอกจากจะมีวันหยุดในวันสำคัญต่างๆ แล้ว ทาง ครม. เห็นชอบให้มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปี 2565 เพิ่ม 4 วัน คือ 15 กรกฎาคม 2565, 29 กรกฎาคม 2565,  14 ตุลาคม 2565 และ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ