เช็กเลย! กต.แจง ปัญหาขัดข้องลงทะเบียนThailand Pass แต่ไม่ได้รับคิวอาร์โค้ด

07 พ.ย. 2564 เวลา 1:10 น. 314

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจง สเหตุการเกิดปัญหา ผู้ลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) บางรายไม่ได้รับคิวอาร์โค้ด (QR Code) อาจมาจาก 4 ปัจจัย

7 พ.ย.64 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการเกิดปัญหาที่ผู้ลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) บางรายไม่ได้รับคิวอาร์โค้ด (QR Code) อาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1.ผู้ลงทะเบียนไม่ได้อัพโหลดเอกสารการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารที่โหลดจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารด้วยตาเปล่า เพราะไม่สามารถตรวจด้วยระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้

2.กรอกข้อมูลและแนบเอกสารต่างๆ ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด อีกทั้งเอกสารการเข้าพักในโรงแรมที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR

3. มีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาอนุมัติ บางกรณีลงข้อมูลซ้ำแต่ระบุเงื่อนไขการเข้าพื้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วันที่หนึ่ง ระบุว่าจะเข้าด้วยวิธี EQ (ยกเว้นการกักตัว) แต่ลงทะเบียนวันที่ ๒ เลือกแบบแซนด์บอกซ์เป็นต้น

4. ผู้ลงทะเบียนกรอกอีเมล์ผิด หรือหน่วยความจำอีเมล์เต็ม ทำให้ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหรือส่ง QR Code  ทั้งนี้ ตรวจพบว่าอีเมล์ hotmail ไม่รับอีเมล์ตอบกลับ ซึ่งกำลังประสานงานกับ บ. Microsoft เพื่อแก้ปัญหา  ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้อีเมล์อื่นในการลงทะเบียน

นายธานี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้เดินทางควรเผื่อเวลาให้ตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนล่วงหน้า แม้ประกาศจะกำหนดว่าใช้เวลาพิจารณาเอกสาร 7 วัน แต่โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถตรวจใบรับรองวัคซีนได้ใน 3 วัน สำหรับผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในเมืองที่อาศัยอยู่ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานตลอดเวลาในการรับข้อขัดข้องเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบไทยแลนด์พาสให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น อาทิ การพัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ pdf file ด้วย การทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล การเพิ่มฟังก์ชั่นให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ call center กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศหมายเลข 02 572 8442 ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มคู่สายเป็น 30 สายแล้ว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ