svasdssvasds

ไปรษณีย์ไทย ประกาศ พื้นที่น้ำท่วมกระทบนำจ่ายพัสดุ จะมีที่ไหนบ้างเช็กเลย!

ไปรษณีย์ไทย ประกาศ พื้นที่น้ำท่วมกระทบนำจ่ายพัสดุ จะมีที่ไหนบ้างเช็กเลย!

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศถึงไปรษณีย์ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ส่งผลให้การนำจ่ายของไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้ และอาจมีความล่าช้า จะมีพื้นที่ไหนบ้างรีบเช็กเลย!

14 พ.ย.64 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ได้ชี้แจงในเพจเฟซบุ๊กประกาศถึงไปรษณีย์ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม  เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การนำจ่ายของไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้ ซึ่งมีไปรษณีย์ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับอุทกภัยมีดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 1. จังหวัดสมุทรปราการ อ.บางปู อ.พระสมุทรเจดีย์
 2.  จังหวัดนนทบุรี อ.เมือง อ.ปากเกร็ด อ.บางบัวทอง

 3.  จังหวัดปทุมธานี อ.เมือง อ.สามโคก

 4.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางปะอิน อ.บางไทร    อ.บางประหัน อ.บางบาล อ.บางซ้าย

 5.  จังหวัดอ่างทอง อ.ป่าโมก

 6.  จังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี

 7.  จังหวัดนครราชสีมา อ.พิมาย

 8.  จังหวัดอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ

 9.  จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.ชนบท อ.อุบลรัตน์ อ.แวงใหญ่

 10.  จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย

 11. จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี

 12.  จังหวัดนครสวรรค์ อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ

 13.  จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง

 14. จังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ

 15. จังหวัดพิจิตร อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.สามง่าม

 16.  จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.ศรีประจันต์ อ.บางปลาม้า อ.อู่ทอง

 17.  จังหวัดนครปฐม อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.ดอนตูม อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล

 18.  จังหวัดเพชรบุรี อ.บ้านแหลม

 19.  จังหวัดสุราษฏร์ธานี อ.พระแสง

 20.  จังหวัดชุมพร อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก้

โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fNYGNL4fCIbw0zHvFS6MUGsNbwnfeK2K?fbclid=IwAR26Tk2tvAiKIwPrFUmlhlX34WHl_82cL0j17xHuWB3hD537HYQnZAYjsLw

 

ทั้งนี้ บริเวณต่างๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่าช้ากว่าปกติไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลง จะนำจ่ายผู้รับโดยเร็ว

 

related