svasdssvasds

คปภ.เรียกเดอะวันประกันภัย พบวันนี้ ยันไม่ปิดกิจการ แค่ปิดปรับปรุงชั่วคราว

คปภ.เรียกเดอะวันประกันภัย พบวันนี้ ยันไม่ปิดกิจการ แค่ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เป็นประเด็นต่อเนื่องสำหรับเดอะวันประกันภัย ล่าสุด คปภ. ยันยังไม่ปิดกิจการ แค่ปิดชั่วคราวเสริมสภาพคล่อง ขู่หากฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฎหมาย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ป้องกันยักย้ายสินทรัพย์ พร้อมเรียกผู้บริหารถกแผนเพิ่มทุน 30 พ.ย.นี้

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก ‘นายสุทธิพล ทวีชัยการ’ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีบริษัท เดอะ วันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงประกาศว่าบริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราว ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่องนั้น วันนี้ทุน 30 พ.ย. 2564 จะเรียกผู้บริหารมาหารือเรื่องแผนเพิ่มทุน แผนการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของคปภ. และแผนการจ่ายค่าเคลม เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป ส่วนจะบังคับตามมาตรการทางกฎหมายถึงขั้นจะให้หยุดดำเนินการหรือไม่ ต้องดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน

คปภ.เรียกเดอะวันประกันภัย พบวันนี้ ยันไม่ปิดกิจการ แค่ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ยืนยันขณะนี้ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการปิด โดยสำนักงานคปภ.ได้ส่งทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน รวมถึงดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการจ่ายเคลมให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยแล้ว ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก โดย คปภ. ยังไม่มีการสั่งให้หยุดการรับประกันภัย และไม่ได้สั่งให้มีการหยุดการจ่ายเคลมแต่อย่างใด เพราะการจะดำเนินการดังกล่าวต้องมีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบที่ชัดเจน แต่ทางสำนักงานคปภ. จะยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามหากเดอะวันประกันภัยไปหยุดทำการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางคปภ. ก็ถือว่ามีความผิด และมีบทลงโทษ รวมทั้งหากบริษัทดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับระชาชนที่มีปัญหาเรื่องการเคลมกับเดอะวันประกันภัย หรือการถูกประวิงเวลาการจ่ายค่าสินไหมล่าช้า สามารถร้องเรียนกับ สำนักงานคปภ.ได้ ซึ่งได้มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันโควิดโดยเฉพาะไว้แล้ว

related