svasdssvasds

จับตาวันนี้! คปภ.นัดถกด่วน ธุรกิจประกันภัยปมปัญหาประกันภัยโควิด

จับตาวันนี้! คปภ.นัดถกด่วน ธุรกิจประกันภัยปมปัญหาประกันภัยโควิด

คปภ.นัดหารือด่วนกับธุรกิจประกันวินาศภัยกรณีประกันภัยโควิด เพื่อทบทวนเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าสินไหมจำนวนมากมาหารือ

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีสมาคมบริษัทประกันวินาศภัยไทย ทำหนังสือถึง คปภ.ให้ทบทวนเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าสินไหมจำนวนมากนั้น ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะเรียกผู้บริหารของบริษัทประกันภัยมาหารือ

 ทั้งนี้ เพื่อขอดูตัวเลขของการรับประกันภัยทั้งหมดมาเป็นประเด็นในการพิจารณา การที่บริษัทประกันภัยโควิดรับประกันไปแล้ว เมื่อมียอดเรียกร้องค่าเสียหายเข้ามามาก แล้วมาขอยกเลิก ทำให้ธุรกิจประกันฯ ขาดความเชื่อมั่นได้ แนวทางออกมีหลายวิธี เช่น ผู้เอาประกันยกเลิกด้วยความสมัครใจ บริษัทประกัน ต้องจ่ายเงินคืนให้คุ้มค่า หรือหาแบบประกันใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้ตรงใจผู้บริโภค 

ทั้งนี้ สามารถเอายอดจ่ายเคลมรถยนต์มาจ่ายให้ประกันภัยโควิดได้

 

 ส่วนตัวเลขที่สมาคมประกันวินาศภัย บอกว่า มียอดจ่ายค่าเสียหายสำหรับการป่วยด้วยโรคโควิด-19 (ประกันภัยโควิด) ไปแล้ว 32,000 ล้านบาท สิ้นปีจะสูงถึง 40,000 ล้านบาท ไม่ตรงกับตัวเลขของ คปภ.ที่มียอดจ่ายค่าเสียหายฯ โควิด 20,000 ล้านบาท และเป็นการจ่ายเบี้ยประกันรถ 10,000 ล้านบาท

 

related