svasdssvasds

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

เพจดังแฉ!  บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่ง SMS บีบลูกค้ายกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ให้ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์อื่นแทน หรือยกเลิกกรมธรรม์รับเงินคืนเต็มจำนวน ภายใน 7 วัน ด้านชาวเน็ตโวยเอาไงต่อ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ

กรณีเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 1 ได้โพสต์ถึงประเด็นที่ถูกร้องเรียนมาของ  บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยระบุว่า "เจอ จ่าย ไม่จบไหมละ เดอะวันไง จะใครละเห็นแว่วๆว่าจะมีจ่ายต้นปีหน้า ไปๆมาๆมี sms มาแบบนี้ ประกันเทลูกค้าแล้ว ใครซื้อประกันโควิดกับ สินทรัพย์ประกันภัย(The One Insurance) เช็คด่วน วันนี้ สินทรัพย์ประกันภัย ส่ง sms มาบังคับให้ยกเลิกกรมธรรม์โควิด แบบ เจอจ่ายจบ​ หรือ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์อื่นแทน ภายใน7 วัน โดยไม่แจ้งต่อด้วยว่า ถ้าไม่ยินยอมเปลี่ยนหรือยกเลิก ลูกค้าจะเป็นยังไงต่อ และบนสื่อสาธารณะอย่าง FBเพจ The One Insurance หรือ บน เว็ป asset.co.th ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่เรียกลักหลับ ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วแบบนี้ บริษัทประกันความเสี่ยง ที่ไม่สามารถประกันความเสี่ยงได้ เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภครึเปล่า ฝาก คปภ. เป็นที่พึ่งของผู้บริโภคหน่อย"

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยเนื้อหาใน SMS ที่ส่งไปให้ลูกค้าประกันภัยของ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า "ตามที่ท่านได้มีการเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้กับ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ... นั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงจากวันเริ่มคุ้มครองเป็นอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปี 2564 ได้ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนถึง 300 เท่าหรือ 30,000%

บริษัทฯ ได้พยายามทำหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด โดยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถ แต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนที่สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรน ตามประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกัน COVID-19 ฉบับใหม่โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

2) ให้สิทธิท่านสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

3) หากท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ซึ่งบริษัทฯ ยินดีคืนเบี้ยประกันภัยให้ท่านเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมา

4) ให้สิทธิท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามข้อ 3 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิตามข้อ 1-4 ได้ตามขั้นตอนท้ายจดหมายนี้ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่/ตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในครั้งนี้"

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

 

ซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีลูกค้าอีกหลายรายที่ได้รับ SMS ดังกล่าว พร้อมทั้งยังมีการวิพากษ์ วิจารณ์สนั่นโซเชียลถึงความไม่เหมาะสมของบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

ลูกค้าโวยสนั่น! "เดอะวันประกันภัย" ส่ง SMS บีบยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ

 

 

 

related