svasdssvasds

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

“แสนสิริ” ในฐานะดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ ประกาศเป้าหมาย เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกมุ่งสู่ Net-zeroโดยวางพันธกิจเคลื่อนองค์กร 360 องศาหนุนภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้วิกฤต Climate Change

“แสนสิริ” บริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องการที่จะเป็น บริษัทรายแรกที่ มุ่งสู่ Net-zero โดยวางพันธกิจเคลื่อนองค์กร 360 องศาหนุนภารกิจ แก้วิกฤต Climate Change  
.
สำหรับ ปัญหาที่นานาชาติกำลังให้ความสนใจและตะหนักตอนนี้ คงหนีไม่พ้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัญหา การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และทาง บริษัท “แสนสิริ” ก็ ตระหนักดีว่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนั้น ย่อมมีต้นทุนทางคาร์บอนฯ เช่นกัน แต่ก็มีความพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ 
.
โดย “เศรษฐา ทวีสิน” ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ยืนยันชัดเจนว่า เรื่อง วิกฤต Climate Change เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด
.
“ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ และเป็นปัญหาหลักของมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องร่วมมือกันเพื่อการดูแลโลกให้ยั่งยืนอย่างเร่งด่วน”

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change "แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change "แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

"การจัดการกับภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องมาจากพลังบวกของทุกภาคส่วนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง"
.
“สิ่งที่ใกล้ตัวแสนสิริและอีโคซิสเท็มของภาคอสังหาฯ ก็คือขบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยและการควบคุมการปล่อยของเสียที่ทำร้ายโลก แสนสิริได้จัดทำกระบวนการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านมุ่งสู่ Thailand’s First Real-Estate Company to Set Target for Net-zero เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

นอกจากนี้ อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และ สมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวเสริมว่า 4 แกนขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเติบโตยั่งยืนด้วย โดยมี 4 คีย์เวิร์ด หลัก คือ  “Process” , “Product” , “Partners” และ “Investment”  
.
โดย "Process" คือ มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นและได้มาตรฐาน สร้างเป้าหมายที่จะบรรลุได้เป็นรูปธรรม
.
Product คือ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และลดขยะให้ได้มากที่สุด  
.
Partners คือ การ ร่วมมือกับพันธมิตรลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ผ่านคู่ค้าองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ ทีโอเอ คอตโต้ ไดกิ้น เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ยูนิลีเวอร์ โคคา-โคลา ปูนซิเมนต์ไทย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ GC เป็นต้น 
.
Investment คือ มุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนโดยตรงและทางอ้อม เบื้องต้น 3 ปีนี้ลงทุน 500 ล้านบาทในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านอาหาร ซึ่งทุกธุรกิจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคม
.
ทั้งนี้ โมเดลของแสนสิริ ถือ เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ได้ให้ไว้กับประชาคมโลก ซึ่งแสนสิริอาสาที่จะทำภารกิจนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

"แสนสิริ" เปิดโรดแมพ Net-zero เคลื่อน360องศา แก้วิกฤต Climate Change

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด