svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,525 ราย เสียชีวิต 31 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,525 ราย เสียชีวิต 31 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (7 ธ.ค. 64) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,525 ราย ติดเชื้อสะสม 2,148,766 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,997 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 752 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 7 ธ.ค. 64 

.• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,525 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,148,766 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

• เสียชีวิตสะสม 20,997 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 6,109 ราย

• กำลังรักษา 66,395 ราย

• ฉีดวัคซีน 62,553 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 94,361,750 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 752 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 352,932 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 8.27%

related