svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,787 ราย เสียชีวิต 20 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,787 ราย เสียชีวิต 20 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (12 ธ.ค. 64) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,787 ราย ติดเชื้อสะสม 2,168,646 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,171  ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,108 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 12 ธ.ค. 64

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,787 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 24 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,168,646 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,171 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 5,606 ราย

• กำลังรักษา 51,616 ราย

• ฉีดวัคซีน 74,268 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 95,903,323 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,108 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 358,523 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 7.56%

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,787 ราย เสียชีวิต 20 ราย

related