svasdssvasds

กลุ่ม ปตท. ลุย Restart Thailand เฟส 2 ลดอัตราการว่างงานกว่า 23,000 อัตรา

ปตท. สานต่อ โครงการ “Restart Thailand” สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ รับทั้งกลุ่มแรงงาน กลุ่มนักศึกษาจบใหม่หลากหลายตำแหน่ง

โควิด-19 ทำคนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบทางรายได้ บางคนรายได้ลดลง บางคนก็ถึงขั้นตกงาน
จึงเป็นผลให้กลุ่ม ปตท. สานต่อ โครงการ “Restart Thailand”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่
เปิดรับทั้งกลุ่มแรงงาน กลุ่มนักศึกษาจบใหม่
ในตำแหน่ง
งานพัฒนาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
งานจัดการข้อมูล
งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว    
งานบัญชีและการเงิน
งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
และพนักงานสถานีบริการ NGV
พร้อมอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การรับสมัคร
และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง www.pttbsa.com
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
นักท่องเที่ยวหายไป ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว และแรงงานกลุ่มนี้ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
ปตท. จึงเตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการ
Refresh and Energize for The New Normal
ชวนพนักงาน ปตท. ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศ
โดย ปตท. จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565
เพื่อเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ปตท. ยังคงยืนหยัดและขอเคียงข้างคนไทย
พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ผ่านการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อลมหายใจ
พร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด