svasdssvasds

ข่าวปลอม! กฟผ. เปิดเพจใหม่ จัดกิจกรรมลุ้นรางวัล สกุลเงินดิจิทัล

ข่าวปลอม! กฟผ. เปิดเพจใหม่ จัดกิจกรรมลุ้นรางวัล สกุลเงินดิจิทัล

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เรื่อง กฟผ. เปิดเพจใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมลุ้นเงินรางวัล เป็นสกุลเงินดิจิทัล นั้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! กฟผ. เปิดเพจใหม่ จัดกิจกรรมลุ้นรางวัล สกุลเงินดิจิทัล กรณีเพจเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อว่า “กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2021 จัดกิจกรรมออนไลน์ให้ประชาชนร่วมสนุก เพื่อลุ้นรับเงินรางวัล ที่เป็นสกุลเงินดิจิทัล ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพจปลอม ซึ่ง กฟผ. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวใดๆ อีกทั้ง กฟผ. ไม่มีนโยบายจัดกิจกรรมออนไลน์ให้ประชาชนร่วมสนุก โดยการแจกเงิน เป็นสกุลเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

สำหรับเพจเฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะใช้ชื่อว่า กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (@EGAT.Official) โดยจะมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ทั้งชื่อเว็บไซต์ เบอร์โทร ไลน์ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ในชื่อของ EGAT_Official

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/ หรือโทร. 02 436 0000

บทสรุปของเรื่องนี้ : เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่ากฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2021 เป็นเพจปลอม และ กฟผ. ไม่มีนโยบายจัดกิจกรรมออนไลน์ให้ประชาชนร่วมสนุก โดยการแจกเงิน เป็นสกุลเงินใดๆ ทั้งสิ้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม