Spring News

เช็คเงื่อนไขช้อปดีมีคืน เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรได้ อะไรไม่ได้บ้าง ?

22 ธ.ค. 2564 เวลา 9:15 น. 4.0k

ใครที่กำลังจะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน วันนี้จะพาตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นอย่างไร เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไร ถึงจะลดหย่อนได้ และห้ามซื้ออะไรบ้าง ทั้งหมดคือสิ่งงต้องรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ

ปัดฝุ่นช้อปดีมีคืนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2565

เมื่อวานนี้ 21 ธันวาคม 2564 มีข่าวดีไปแล้ว สำหรับขาช้อปปิ้ง และคนที่กำลังหาวิธีลดหย่อนภาษี หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวโครงการช้อปดีมีคืน2565 รอบใหม่เพื่อให้คนออกมาจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ส่วนใครที่สนใจโครงการนี้ วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมทุกรายละเอียดไว้ที่นี่ สามารถเช็คเงื่อนไขช้อปดีมีคืน เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรได้ อะไรไม่ได้บ้าง ?

ช้อปดีมีคืนหนึ่งในโครงการความหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คาดช้อปดีมีคืนทำเงินสะพัด 42,000 ล้านบาท

โดย ‘นายธนกร วังบุญคงชนะ’ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการช้อปดีมีคืน 2565 จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 42,000 ล้านบาท ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 0.12 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

เช็คเงื่อนไขช้อปดีมีคืน เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรได้ อะไรไม่ได้บ้าง ?

-ต้องซื้อสินค้า รับบริการในไทยเท่านั้น

-ซื้อสินค้า รับบริการตามจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

-เริ่ม 1 ม.ค. 65 -15 ก.พ. 65

.

จากนั้นใครที่ถามว่าช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า บริการ ที่ได้รับสิทธิ์ มีอะไรบ้าง

-ค่าสินค้า

-ค่าบริการ

-ค่าสินค้า OTOP

*สินค้า บริการที่ไม่ได้รับสิทธิ์

-สุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ

-ค่าน้ำมัน ก๊าซ เติมยานพาหนะ

-ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ

-ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต

-ค่านำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์

-ค่าที่พัก โรงแรม ที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

-ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า

-ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

-ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ