Spring News

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการรับรอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

26 ธ.ค. 2564 เวลา 1:30 น. 66

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการรับรอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ว่าเป็นบริษัทฯ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral

บีทีเอส กรุ๊ปฯ มุ่งแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการขับเคลื่อนองค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นบริษัทฯ ที่เป็นกลางทางคาร์บอน โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการรับรอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ว่าเป็นบริษัทฯ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ