svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,532 ราย เสียชีวิต 22 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,532 ราย เสียชีวิต 22 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (26 ธ.ค. 64) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย ติดเชื้อสะสม 2,209,970 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,580 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 962 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 26 ธ.ค. 64 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 60 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,209,970 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,580 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 3,771 ราย

• กำลังรักษา 35,862 ราย

• ฉีดวัคซีน 0 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 102,301,954 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 962 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 372,275 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 5.13%

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,532 ราย เสียชีวิต 22 ราย

related