svasdssvasds

ด่วน! "อัศวิน" สั่งโรงเรียน กทม. 109 แห่งเรียนออนไลน์ 7-16 ม.ค.นี้

ด่วน! "อัศวิน" สั่งโรงเรียน กทม. 109 แห่งเรียนออนไลน์ 7-16 ม.ค.นี้

"อัศวิน" ปรับแผนรับมือ "โอไมครอน" สั่งโรงเรียน กทม. 109 แห่ง เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ 7-16 ม.ค.65 พร้อมเตรียมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เด็ก 5-11 ปี ก.พ.นี้

วันที่ 7 ม.ค. 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทย ขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น กทม.จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด 109 โรงเรียน จากรูปแบบ ON-SITE เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE ตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค.65 หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยกำหนดแผนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมถึงประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 16,391 คน ในเดือน ม.ค.65 และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ในเดือน ก.พ.65 โดยให้สำนักอนามัยดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีน สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จากเดิมที่ให้มีการฉีดได้ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อและลดปริมาณวัคซีนลงเหลือ 10 ไมโครกรัม หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะห่าง 21 วัน จากเข็มที่ 1 เพื่อฉีดเข็มที่ 2 

"สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอมด้วย"ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

related