svasdssvasds

ศูนย์เอราวัณเพิ่มคู่ 60 คู่สาย 1669 รับผู้ป่วยโควิด19เข้าระบบรักษา

ศูนย์เอราวัณเพิ่มคู่ 60 คู่สาย 1669  รับผู้ป่วยโควิด19เข้าระบบรักษา

ศูนย์เอราวัณ กทม.เตรียมแผนรับมือผู้ติดเชื้อ "โควิด19" เพิ่มคู่ "สายด่วน 1669" เป็น 60 คู่สาย เพิ่มศักยภาพรับ-ส่งผู้ป่วย และคอยรับโทรศัพท์ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

11 มกราคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินงานของศูนย์เอราวัณ (1669) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่อาจมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามกทม. หรือศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือโรงพยาบาลในกรณีที่มีผู้ป่วยแสดงอาการหรือมีอาการรุนแรง กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เอราวัณ (1669) สำนักการแพทย์ ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยศูนย์เอราวัณ 1669 ได้เพิ่มจำนวนคู่สายด่วนจากเดิม 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่บริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมง  

ศูนย์เอราวัณเพิ่มคู่ 60 คู่สาย 1669  รับผู้ป่วยโควิด19เข้าระบบรักษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ภายในสัปดาห์หน้ามีแผนจะเพิ่มคู่สายอีก 60 คู่สาย โดยยังคงมีเป้าหมายนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 1 วันโดยไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง 

ศูนย์เอราวัณเพิ่มคู่ 60 คู่สาย 1669  รับผู้ป่วยโควิด19เข้าระบบรักษา

นอกจากนี้ได้ปรับปรุงศักยภาพการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยร่วมกับเครือข่าย อาทิ เทศกิจ 50 เขต เจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัคร  มูลนิธิต่างๆ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น จากเดิมสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 150 คน เพิ่มเป็นวันละ 300 คน โดยรถ 1 คัน จะรับผู้ป่วยวันละ 2 รอบๆ ละ 3 คน 

related