Spring News

เช็กเลย 101 จุดฉีดวัคซีนโควิด พื้นที่ กทม. ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอป QueQ

13 ม.ค. 2565 เวลา 0:16 น. 8.6k

กทม.เปิดรายชื่อจุดฉีดวัคซีน 101 แห่ง ทั่วกรุงใครใกล้ตรงไหนไปตรงนั้น ไม่ต้องรอคิวนาน พร้อมเผยขั้นตอนลงทะเบียนจองคิวผ่านแอป QueQ

กทม. ได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนทั่ว กทม. 101 จุด ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนานในสถานที่แออัด โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่าน แอปฯ QueQ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ ดังนี้

1 ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

31 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (11 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ)

69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม.

นอกจากจุดฉีดวัคซีน 101 แห่งแล้ว กทม. ยังคงให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

วิธีจองฉีดวัคซีนผ่านแอป QueQ

1.เข้าแอป QueQ

2.เลือกเมนู “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.”

3.เลือกเมนู “ศูนย์ฉีดวัคซีน”

4.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

5.เลือกวันที่ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน

6.เลือกเวลาที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน

7.แสดงบัตรคิวต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ