svasdssvasds

เช็กเลย 101 จุดฉีดวัคซีนโควิด พื้นที่ กทม. ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอป QueQ

เช็กเลย 101 จุดฉีดวัคซีนโควิด พื้นที่ กทม.  ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอป QueQ

กทม.เปิดรายชื่อจุดฉีดวัคซีน 101 แห่ง ทั่วกรุงใครใกล้ตรงไหนไปตรงนั้น ไม่ต้องรอคิวนาน พร้อมเผยขั้นตอนลงทะเบียนจองคิวผ่านแอป QueQ

กทม. ได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนทั่ว กทม. 101 จุด ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนานในสถานที่แออัด โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่าน แอปฯ QueQ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ ดังนี้

1 ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

31 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (11 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ)

69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม.

นอกจากจุดฉีดวัคซีน 101 แห่งแล้ว กทม. ยังคงให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

วิธีจองฉีดวัคซีนผ่านแอป QueQ

1.เข้าแอป QueQ

2.เลือกเมนู “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.”

3.เลือกเมนู “ศูนย์ฉีดวัคซีน”

4.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

5.เลือกวันที่ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน

6.เลือกเวลาที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน

7.แสดงบัตรคิวต่อเจ้าหน้าที่

related