svasdssvasds

ข่าวปลอม! โอนเงินให้ไปรษณีย์บัญชีส่วนตัว ปิดคดีฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย

ข่าวปลอม! โอนเงินให้ไปรษณีย์บัญชีส่วนตัว ปิดคดีฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ไปรษณีย์ไทย ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล เพื่อปิดคดีฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมายนั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! โอนเงินให้ไปรษณีย์บัญชีส่วนตัว ปิดคดีฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย กรณีพนักงานไปรษณีย์ไทย ติดต่อหาลูกค้าเพื่อแจ้งว่าสิ่งของที่ผู้ใช้บริการฝากส่งเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย เช่น สารเสพติดชนิดต่างๆ เอกสารประจำตัว พาสปอร์ต สำเนาบัตรประชาชน สมุดบัญชี ซึ่งมีการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้โอนเงินค่าดำเนินการเข้าบัญชีส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีคดีความตามกฎหมาย ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และชี้แจงว่า เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นพนักงานไปรษณีย์ไทย และใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใกล้เคียงกับหมายเลขโทรศัพท์จริงของไปรษณีย์ไทย ซึ่งไปรษณีย์ไทย ไม่มีนโยบายโทรติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งปัญหา หรือเรียกเก็บค่าดำเนินการต่างๆ แต่อย่างใด

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

โดยเหตุการณ์ดังกล่าว มีข้อสังเกตสำคัญคือ มิจฉาชีพจะไม่มีข้อมูลในการส่งพัสดุ เช่น ชื่อ ที่อยู่ผู้ส่ง ผู้รับ หมายเลขติดตามพัสดุ และให้โอนเงินค่าดำเนินการไปยังบัญชีส่วนบุคคล ซึ่งไปรษณีย์ไทย ไม่มีการให้ผู้ใช้บริการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนบุคคลอย่างแน่นอน

 

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลงเชื่อโอนเงินเป็นอันขาด โดยหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูล หรือติดตามสถานะพัสดุ และรับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทร. 1545

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไปรษณีย์ไทย ไม่มีนโยบายโทรติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งปัญหา หรือเรียกเก็บค่าดำเนินการต่างๆ และให้โอนเงินค่าดำเนินการไปยังบัญชีส่วนบุคคลแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด