svasdssvasds

หมอยง แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "โมเดอร์นา" เพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

หมอยง แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "โมเดอร์นา" เพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

"หมอยง" แนะใช้วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หลังฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม มีผลอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ส่วนกลุ่ม Virus vector และ mRNA มีผลข้างเคียงมาก แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นาใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอ อาการข้างเคียงน้อย

จากกรณีที่ หมอยง เผยว่าการให้วัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม เป็นการปูพื้นที่ดีมาก เพื่อการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Virus Vector (AZ) หรือ mRNA (PZ) เราจะเห็นว่าการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้สูงมาก ขึ้นสูงถึง 2 log scale หรือประมาณ 100 เท่า และภูมิต้านทานดังกล่าว สามารถขัดขวางสายพันธุ์ แอลฟาและเดลต้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การศึกษาระดับเซลล์ CMIR ก็พบว่ามีการตอบสนองที่ดี

 ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น โควิด-19 วัคซีน อาการข้างเคียงจากวัคซีนชนิดต่างๆระบุว่า

ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ ที่เราทำอยู่ ในการกระตุ้นเข็ม 3 หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม

การกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกันที่มีในประเทศไทย

การติดตามอาการหลังการฉีด 14 วัน

เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า อาการข้างเคียงในช่วง 7 วันแรกถ้าเปรียบเทียบกัน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หมอยง ชี้วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม เป็นการปูพื้นที่ดี กระตุ้นเข็ม 3 จะมีภูมิสูง

• หมอยง เตือนสติอ่านข่าว "โอไมครอน" ในโลกออนไลน์ ต้องรู้จักแยกแยะให้ได้

• หมอยง ชี้ "โอไมครอน" ในไทยแพร่ระบาดเร็วมาก เตรียมแทนที่ "เดลตา" ปลายเดือนนี้

Sinopharm หรือเชื้อตายจะมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ไม่มีใครมีไข้เลย ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการเจ็บบริเวณฉีด

อาการข้างเคียงจะพบได้มากขึ้นในกลุ่มของ Virus vector และ mRNA อย่างเห็นได้ชัดเจน

หมอยง แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย \"โมเดอร์นา\" เพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

วัคซีน mRNA เมื่อฉีดขนาดเต็มโดส วัคซีน Modena จะมีอาการข้างเคียงมากกว่า

จากการศึกษาการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA Modena การใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอ ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับการให้ขนาดแบบเต็มโดส แต่อาการข้างเคียงจะน้อยกว่า

related