svasdssvasds

"หมอยง" เผยผลวิจัยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "ไฟเซอร์" ชี้ไทยเดินมาถูกทางแล้ว

"หมอยง" เผยผลวิจัยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "ไฟเซอร์" ชี้ไทยเดินมาถูกทางแล้ว

"หมอยง" เผยผลศึกษาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน "ไฟเซอร์" ในสูตรต่างๆ ชี้การให้วัคซีนเชื้อตายมาก่อน ได้ผลไม่แตกต่างกับการให้วัคซีนไวรัส Vector หรือ mRNA สามารถยับยั้งสายพันธุ์เดลต้า-โอไมครอน ได้เป็นอย่างดี

 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น โควิด 19 วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในสูตรต่างๆ โดยระบุว่า

 ประเทศไทยได้มีการให้วัคซีนไปแล้วมากกว่า 110 ล้านโดส นับว่ามากพอสมควร และทั่วโลกมีการให้ไปแล้วร่วม 10,000 ล้านโดส แล้ว รวมทั้งประชากรจำนวนหนึ่งได้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ทำให้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเป็นบางส่วน ถึงแม้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อโอไมครอนไม่ได้แบบสมบูรณ์ แต่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคลง

 การกระตุ้นเข็ม 3 ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ครบหลักการตามให้วัคซีนที่มี primary วัคซีน 2 โดส แล้วตามด้วยกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้สูงและอยู่นานขึ้น ตามหลักของการให้วัคซีน

 ประเทศไทยมีการให้วัคซีนหลากหลายสูตรอย่างมาก การกระตุ้นต่างชนิดกัน ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไป จะเห็นว่ามีผลงานองค์ความรู้ทางวิชาการระดับนานาชาติออกมามากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หมอยง เผย "โอไมครอน" แพร่ไวมาก จ่อเข้าแทนที่ "เดลตา" ทั้งหมดภายในเดือนนี้

• หมอยง แนะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "โมเดอร์นา" เพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้

• ศิริราช เผยผลวิจัย วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้า-ไฟเซอร์" สูตรไหนสู้ "เดลตา-โอไมครอน" ได้ดี

ในวันนี้จะขอแสดงผลการให้วัคซีนเบื้องต้นในสูตรต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca , สูตรสลับ SV/AZ, ไฟเซอร์ มาแล้ว 2 เข็ม และกระตุ้นด้วย mRNA ไฟเซอร์ (วันต่อไปค่อยเอาข้อมูล Moderna และการกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่น มาแสดงต่อไป)

 วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนที่ใช้กระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น 2 เข็มมาแล้ว ในสูตรเกือบทุกชนิด ดังแสดงในรูป การให้วัคซีนเชื้อตายนำมาก่อน ได้ผลไม่แตกต่างกับการให้วัคซีน ไวรัส Vector หรือ mRNA

การทำการศึกษาครั้งนี้ เราได้ทำการศึกษาทั้ง ภูมิต้านทาน โดยตรวจ 2 วิธี ในแต่ละรูป

\"หมอยง\" เผยผลวิจัยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย \"ไฟเซอร์\" ชี้ไทยเดินมาถูกทางแล้ว

\"หมอยง\" เผยผลวิจัยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย \"ไฟเซอร์\" ชี้ไทยเดินมาถูกทางแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษา sVNT ต่อไวรัสทั้งสายพันธุ์ อู่ฮั่น แอลฟา เบต้า และ เดลต้า และโอไมครอน รวมทั้งการศึกษา FRNT ด้วยไวรัสเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลตาและโอไมครอน ข้อมูลแสดงผลการยับยั้งสายพันธุ์เดลตาและโอไมครอน ได้เป็นอย่างดี แสดงว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว ผลงานทั้งหมดอยู่ระหว่างการเขียน เพื่อลงในวารสารระดับนานาชาติ

related