svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,122 ราย เสียชีวิต 12 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,122 ราย เสียชีวิต 12 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (19 ม.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,122 ราย ติดเชื้อสะสม 2,344,933 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,968 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,999 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 19 ม.ค. 65 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,122 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 172 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,344,933 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,968 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 7,460 ราย

• กำลังรักษา 81,602 ราย

• ฉีดวัคซีน 392,231 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 110,303,790 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,999 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 408,673 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 8.86%

related