โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ เริ่มแล้ววันนี้

24 ม.ค. 2565 เวลา 1:34 น. 2.2k

เริ่มแล้ววันนี้ โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ สำหรับคนไทย หรือ ต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 2 เข็มแล้ว เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์  รายสำหรับประชาชนทั่วไป หรือ ชาวต่างด้าวที่มีบัตรชมพูซึ่งเป็นผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนมาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้  

-วัคซีนเข็ม 1 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า + เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 

-วัคซีนเข็ม 1 เป็น  ไฟเซอร์ + เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ ระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 

-วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค + เข็ม 2 เป็น ซิโนแวค ระยะห่าง 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็ม 2   

-วัคซีนเข็ม 1 เป็น ซิโนฟาร์ม + เข็ม 2 เป็น ซิโนฟาร์ม ระยะห่าง 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2

-วัคซีนเข็ม 1 เป็น ซิโนแวค + เข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 

-วัคซีนเข็ม 1 เป็น ซิโนฟาร์ม + เข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2  

สนใจลงทะเบียนได้ที่ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00-15.00 น. ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

1.บัตรประชาชนตัวจริง / บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

2.หลักฐานการฉีดวัคซีน เข็ม 1 และ 2

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ