สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

24 ม.ค. 2565 เวลา 6:20 น. 16

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จำนวน 250,000 บาท เพื่อให้เด็กได้มีการมีเรียนรู้ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติที่ดีต่อไป

 ที่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จำนวน 250,000 บาท โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม (นายอำเภอแม่แตง) นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติ

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

  โดยการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทางคณะได้เคยเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับทางคณะครูผู้บริหาร ซึ่งได้รับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นได้เงินงบประมาณมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งไม่เพียงพอในการบริหารโรงเรียนทั้งปี โดยยังขาดเงินในการบริหารอีก 250,000 บาท ทางสวนนงนุช นำโดย นายกัมพล ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด ตามที่ทางโรงเรียนต้องการ เพื่อจะได้นำมาบริหารงานของโรงเรียน  เพื่อให้เด็กได้มีการมีเรียนรู้ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติที่ดีต่อไป

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

 สำหรับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด นั้นมีเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง มัธยม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  146 คน  โดยนักเรียนเป็นชนเผ่าลาหู่ดำหรือ มูเซอ

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนงบกองทุนเพื่อการศึกษาให้ รร.บ้านปางห้วยตาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ