svasdssvasds

กรมการแพทย์ เปิด 5 เกณฑ์ใหม่ส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล - Home Isolation

กรมการแพทย์ เปิด 5 เกณฑ์ใหม่ส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล - Home Isolation

กรมการแพทย์ เผยข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และเข้าเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (10 ก.พ. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,822 ราย ติดเชื้อสะสม 2,545,873 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 20  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,364 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 7,754 ราย

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และเข้าเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล ดังนี้

เกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

• เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย

• มีสุขภาพแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่รักษา และสามารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์

• อายุน้อยกว่า 75 ปี

• ยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตนเอง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ส.ประกันชีวิต ปรับเกณฑ์เบิกค่ารักษาโควิด ไม่จ่ายชดเชย Home Isolation แล้ว

• พุ่งไม่หยุด! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,822 ราย เสียชีวิต 20 ราย

• ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุด! สถานการณ์ โควิด-19 ในไทย ตั้งแต่ 1-10 ก.พ. 65

เกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล

 

• เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง

• หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาทีในผู้ใหญ่

• Oxygen Saturation < 94%

• โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์

• สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ม.ค. 65

กรมการแพทย์ เปิด 5 เกณฑ์ใหม่ส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล - Home Isolation

related