svasdssvasds

ข่าวปลอม! ธนาคารออมสิน ร่วมมือบริษัทเอกชน ปล่อยกู้ ดอกร้อยละ 2 บาท

ข่าวปลอม! ธนาคารออมสิน ร่วมมือบริษัทเอกชน ปล่อยกู้ ดอกร้อยละ 2 บาท

ข่าวปลอม! จากที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ ธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัทเอกชน ปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทนั้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! ธนาคารออมสิน ร่วมมือบริษัทเอกชน ปล่อยกู้ ดอกร้อยละ 2 บาท กรณีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ระบุว่า เงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ภายใต้ชื่อ กู้ด่วนทันใจ Myt และนำโลโก้ที่มีลักษณะคล้ายโลโก้ธนาคารออมสิน มาร่วมแสดงนั้น ทางฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ธนาคารออมสินไม่มีการให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีเพียงบริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินเท่านั้น ไม่มีบริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันอื่นแต่ประการใด อีกทั้งโลโก้ที่นำมาเผยแพร่นั้นไม่ใช่โลโก้ของธนาคารออมสิน เพียงแต่มีลักษณะรูปแบบและสีสันคล้ายๆ กับโลโก้ของธนาคาร

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าธนาคารเข้าร่วมให้สินเชื่อดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นความจริง อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของธนาคาร ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีการปล่อยกู้ร่วมกับบริษัทเอกชนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เฟซบุ๊ก GSB society หรือโทร 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารออมสินไม่มีการปล่อยกู้ร่วมกับบริษัทเอกชน และให้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น ไม่มีให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันอื่น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน