svasdssvasds

ข่าวปลอม! เชียงใหม่สั่งปิดห้ามเข้าออกพื้นที่

ข่าวปลอม! เชียงใหม่สั่งปิดห้ามเข้าออกพื้นที่

ข่าวปลอม! จากที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับ จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดห้ามเข้าออกพื้นที่ในหลายอำเภอนั้น ตรวจสอบกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีประกาศห้ามเข้าออกอำเภอใดๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงคำสั่งปิดบางพื้นที่เท่านั้น

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลที่ไม่เป็นความจริงอาจเป็นการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 ผู้ใดทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

(2)การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จไปในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ และประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หรือ 053-211048-50

บทสรุปของเรื่องนี้ : จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีประกาศห้ามเข้าออกอำเภอใดๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงคำสั่งปิดบางพื้นที่เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่