svasdssvasds

อัปเดต! เยียวยาประกันสังคม กลุ่มกลางคืน ม.33-39-40 เตรียมรับเงิน 2 มี.ค. นี้!

อัปเดต! เยียวยาประกันสังคม กลุ่มกลางคืน ม.33-39-40 เตรียมรับเงิน 2 มี.ค. นี้!

อัปเดตล่าสุด! "เยียวยาประกันสังคม" สำหรับกลุ่มผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้มีอาชีพอิสระที่ผ่านเกณฑ์ เตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันที่ 2 มี.ค. 65 นี้!

"เยียวยาประกันสังคม" ความคืบหน้าล่าสุดของการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้มีอาชีพอิสระ โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม และเพจเราชนะ ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตน ณ วันที่ 24 ก.พ. 65 เข้าสู่ฐานระบบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

อัปเดต! เยียวยาประกันสังคม กลุ่มกลางคืน ม.33-39-40 เตรียมรับเงิน 2 มี.ค. นี้!

  1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)
  2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงรูปภาพ
  3. กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมกับระบุข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น และจะโอนเงินเข้าให้กับผู้มีสิทธิไปต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65

related