svasdssvasds

กลุ่ม ปตท. มั่นใจประเทศมีพลังงานเพียงพอ รับมือวิกฤติยูเครน-รัสเซีย

กลุ่ม ปตท. มั่นใจประเทศมีพลังงานเพียงพอ รับมือวิกฤติยูเครน-รัสเซีย

กลุ่มปตท. บริหารความเสี่ยงจัดหาน้ำมันดิบจากหลายแห่ง เตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตยูเครน-รัสเซีย และ ประสานกลุ่มโรงกลั่นให้สำรองน้ำมันสำรองน้ำมันคงในระดับสูงสุด

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานจนท.บริหารและกก.ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมของกลุ่ม ปตท. รองรับวิกฤติ ยูเครน-รัสเซีย ว่า ปตท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งการจัดหาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่ม ปตท. ได้บริหารความเสี่ยงด้านการจัดหาน้ำมันดิบจากหลายแหล่ง โดยดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ได้แก่ การประสานงานโรงกลั่นกลุ่ม ปตท. ให้สำรองน้ำมันคงคลังในระดับสูงสุด การนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐประมาณ 95 ล้านลิตร โดยเก็บไว้ในถังน้ำมันที่ศรีราชา ประสานกับเครือข่ายคู่ค้าเพื่อเตรียมจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติอย่างน้อยประมาณ 160 ล้านลิตร

รวมทั้งนำปริมาณน้ำมันที่ทำการค้าสากลเข้ามาในประเทศเพื่อสำรองด้านความมั่นคงอีกประมาณ 320 ล้านลิตร นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันดิบและนำระบบการติดตามการเดินเรือ (Vessel Tracking) มาใช้เพื่อให้เรือเดินทางตรงเวลา และได้เตรียมความพร้อมถังกรณีต้องจัดเก็บเพิ่มเติม โดยจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวทำให้ประเทศมีปริมาณน้ำมันสำรองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 640 ล้านลิตร

สำหรับการบริหารปริมาณน้ำมันสำเร็จรูป ได้เตรียมความพร้อมจัดหาน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มเติม รวมถึงระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราว โดยนำเข้าน้ำมันเบนซินเฉลี่ย 30 ล้านลิตรต่อเดือน