svasdssvasds

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

ใครติดโควิด -19 ตรวจ ATK ผลเป็นบวกต้องทำอย่างไรบ้างเช็กเลย ส่องจุดให้บริการ"เจอ แจก จบ" ใกล้บ้านมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูล พร้อมช่องทางติดต่อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย ที่ยอดผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบว่าเป็นสายพันธุ์โอไมครอนและไม่ค่อยมีอาการรุนแรง รัฐฯจึงมีมาตรการแนวทางออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นั่นก็คือ "เจอ แจก จบ" โดยไม่จำเป็นต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลแต่ดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชน และจะให้การรักษาด้วยยา 3 สูตร ยารักษาตามอาการ ฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งจะมีที่ไหนบ้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (ดินแดง) กรุงเทพฯ

สถาบันราชานุกูล เปิดให้บริการ “OPD COVID-19” สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ ATK Covid-19 เป็นบวก มีระดับอาการอยู่ในเกณฑ์ “สีเขียว” กล่าวคือ เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บคอ /มีไข้ / ไอแห้ง /ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย/เหนื่อย อ่อนเพลีย/จมูกยังได้กลิ่น /ถ่ายเหลว เป็นต้น

โดยสามารถโทรติดต่อลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ 064 935 0163 (ให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.) เพื่อคัดกรองและนัดหมายเข้ารับการตรวจรักษาและติดตามอาการ

ทั้งนี้กรุณานำบัตรประชาชนหรือบัตรผู้พิการมาด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

"เจอ แจก จบ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี ประกาศว่า สำหรับผู้ป่วยโควิด ที่ตรวจ ATK ที่บ้านแล้ว ผลเป็น "บวก" (ATK +) ให้นำผลหรือชุดตรวจ ATK ที่ผลเป็นบวกมาแสดง ณ จุดบริการ เพื่อพิจารณาการรักษารับยา และกลับบ้านเพื่อสังเกตอาการต่อ ทั้งนี้จะแบ่งการรักษา เป็น

1.ยาฟ้าทะลายโจร 

2.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก 

3. ยาฟาวิพิราเวียร์

สำหรับการจ่ายยาขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของแพทย์ และติดตามอาการผ่าน Line openchat ของ รพ.

เปิดให้บริการ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี  เริ่ม วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ บริเวณเสาธง หน้า รพ.ปทุมธานี โดยเปิดให้บริการ ดังนี้ วันราชการ เวลา 8.30-16.00 น. วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-12.00 น. สามารถติดต่อHOTLINE COVID รพ.ปทุมธานี  092-7274967

"เจอ แจก จบ"

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

โรงพยาบาลบางเสาธง ประกาศว่า หากตรวจ ATK แล้วขึ้นสองขีด และไม่มีอาการ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล  หลังจากนั้นโปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ  หรือแจ้ง อสม.  รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

"เจอ แจก จบ"

 

โรงพยาบาลแกลง 

โรงพยาบาลแกลง  แจ้งว่าผู้ป่วยติดเชื้อ Covid 19 ที่มีผล ATK เป็นบวก (ขึ้นสองขีด)และยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อดูแลรักษา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการรักษาได้

เจอ แจก จบ


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ชลบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกาศว่าผู้ที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก ที่มีสิทธิ์การรักษาที่รพ.สามารถติดต่อผ่านช่องทาง QR Code ได้โดยตรงเพื่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งช่องทางสำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 สามารถสแกน QR Code หรือสายด่วนโควิด -19 ชลบุรีได้

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประกาศเกี่ยวกับการรักษาโควิดแบบ "เจอ แจก จบ"  แก่ผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีภาวะเสี่ยง รักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 

โดยสามารถแจ้งผลตรวจ ATK เป็นบวก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว โทร 081-9824747 ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ ต.อื่นๆ ในเขต อ.เมืองสระแก้ว โทร 092-8566363 หรือติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์(การุญเวชเดิม)ประกาศว่า รพ.ให้บริการตรวจคัดกรอง ATK เบื้องต้นทุกสิทธิ์การรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมทุก รพ. หาก ATK พบผลบวก สามารถรับเข้ารักษาที่ Hospitel ทันที โดยไม่มีการทำ PCR)

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ประกาศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ หากตรวจ ATK แล้วพบว่า ขึ้น 2 ขีด จะต้องทำอย่างไร โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นดังนี้


1. ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 608 + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด 

-ไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR

-ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด

-สามารถให้ยา ฟ้าทะลายโจร

-ไม่ให้ Flavipiravir 

-ในกลุ่มนี้สามารถรักษาแบบ Home Isolation (HI) หรือ ผู้ป่วยนอก (OPD)

-ไม่จำเป็นต้องตรวจเอกซเรย์ปอดซ้ำ ยกเว้น เมื่อมีอาการแย่ลง 

2. กลุ่มเสี่ยง 608 + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด 

-ตรวจ RT-PCR

-ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด

-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร

-จ่ายยา Flavipiravir ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม

-ในกลุ่มนี้สามารถรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ได้ โดยไม่ต้องรอผล RT-PCR

สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ อายุ> 60 ปี, ตั้งครรภ์, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง/หอบหืด, โรคหัวใจ, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน BMI > 35, โรคมะเร็ง / ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคเบาหวาน (ไม่จำเป็นต้องตรวจเอกซเรย์ปอดซ้ำ ยกเว้น เมื่อมีอาการแย่ลง )

3.กลุ่มเสี่ยงสูง + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด 
ตรวจ RT-PCR

-ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด

-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร

-จ่ายยา Flavipiravir ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม

-กลุ่มนี้รักษาที่โรงพยาบาลสนาม (หลังทราบผล RT-PCR)

กลุ่มเสี่ยงสูง : มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อายุ> 75 ปี, โรคอ้วน BMI>35, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, โรคในกลุ่ม 608 ที่ควบคุมไม่ได้ กรณีที่ อายุมากกว่า 75 ปี แต่แข็งแรงดี มีผู้ดูแล อาจพิจารณาให้ Home Isolation ได้ (ไม่จำเป็นต้องตรวจเอกซเรย์ปอดซ้ำ ยกเว้น เมื่อมีอาการแย่ลง )

4. มีอาการปานกลาง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม 
ตรวจ RT-PCR

-ตรวจเอกซเรย์ปอด

-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร

-จ่ายยา Flavipiravir ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม

-ในกลุ่มนี้รักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลัก (หลังทราบผล RT-PCR)

อาการปานกลาง : มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ไข้>38*C นานกว่า 24 ช.ม., ไอเป็นชุด/รุนแรง, เหนื่อย หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ถ่ายเหลว > 3 ครั้งต่อวัน, อ่อนเพลีย/ไม่มีแรง โดยระหว่างรอผล RT-PCR ให้ดูแลผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกโรค หรือสถานที่เหมาะสม 

5. มีอาการรุนแรง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม 
ตรวจ RT-PCR

-ตรวจเอกซเรย์ปอด

-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร

-จ่ายยา Flavipiravir ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม

-ในกลุ่มนี้รักษาที่โรงพยาบาลหลัก (หลังทราบผล RT-PCR)

อาการรุนแรง : มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ไข้>39*C นานกว่า 24 ช.ม. หายใจ> 25 ครั้ง/นาทีในผู้ใหญ่, ออกซิเจนในเลือด <94%, มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถควบคุมได้ โดยระหว่างรอผล RT-PCR ให้ดูแลผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกโรค หรือสถานที่เหมาะสม 

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

มาตรการ"เจอ แจก จบ"

สำหรับมาตรการแนวทางที่รัฐฯได้เพิ่มขึ้นมา "เจอ แจก จบ"เริ่มเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565   โดยระบบดังกล่าวจะเป็นการตรวจผู้ที่สงสัยหรือมีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK หากผลเป็นบวกจะให้การรักษาด้วยยา 3 สูตร ได้แก่

1.ยารักษาตามอาการ เช่น วิตามินซี ยาลดไข้ ลดน้ำมูก แก้ไอ ตามอาการที่มี

2. ฟ้าทะลายโจร

3. ยาฟาวิพิราเวียร์

ส่วนการรักษานั้น จะเข้ารับการรักษาในลักษณะเป็นผู้ป่วยนอก คือ ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่ดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในการดูแลแยกกักตัวเอง และแจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับกรณีมีอาการมากขึ้นหรือมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือว่าได้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เรียบร้อย โดยจะได้รับการดูแลติดตามประเมินอาการภายใน 48 ชั่วโมง