svasdssvasds

ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021

ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการด้านสุขภาพอนามัยของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จึงดำเนินโครงการ SHA มาอย่างต่อเนื่อง

ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021

มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 42,191 ราย 

ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 แก่สถานประกอบการมาตรฐาน SHA จำนวน 160 รางวัล แก่สุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอและได้รับคะแนนจากการโหวตผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandsha.com/thebestofsha

ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021

related