svasdssvasds

อัปเดต รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่สอง มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีก 5 คน

อัปเดต รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่สอง มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีก 5 คน

รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่สอง มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีก 5 คน โดยขณะนี้มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แล้ว 25 คน โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 4 เมษายนนี้

1 เม.ย. 65 ซึ่งเป็นวันที่สองในการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยในวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพิ่มเติมจำนวน 5 คน ได้แก่

หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ ผู้สมัครอิสระ

นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (อิสระ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยจะเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งในวันแรก (31 มีนาคม) มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 20 คน วันที่สอง (1 เมษายน) มีจำนวน 5 คน รวมเป็น 25 คน โดยมีรายชื่อทั้งหมดดังนี้

ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน

หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล

หมายเลข 2 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 10 ดร.ศุภชัย ตินติคมน์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลข 12 ดร.ประยูร ครองยศ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ  ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ ผู้สมัครอิสระ

related