svasdssvasds

ดับทะลุร้อย! โควิดวันนี้ 10 เม.ย. 65  ติดเชื้อเพิ่ม 25,139 ราย เสียชีวิต 108 ราย

ดับทะลุร้อย! โควิดวันนี้ 10 เม.ย. 65  ติดเชื้อเพิ่ม 25,139 ราย เสียชีวิต 108 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (10 เม.ย. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,139 ราย ติดเชื้อสะสม 3,883,485 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 108 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,084 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 23,199 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 10 เม.ย. 65

• หายป่วยเพิ่ม 25,139 ราย

• กำลังรักษา 250,973 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,993 ราย

• ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 848 ราย

• ฉีดวัคซีน 50,632 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 130,809,395 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 23,199 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,664,821 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 29.04%

related