svasdssvasds

"อนุทิน" รับยาต้านโควิด-19 "แพ็กซ์โลดวิด" 1.5 ล้านเม็ด จากไฟเซอร์

"อนุทิน" รับยาต้านโควิด-19 "แพ็กซ์โลดวิด" 1.5 ล้านเม็ด จากไฟเซอร์

อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในพิธีรับมอบยาต้านไวรัส "แพ็กซ์โลวิด" (Paxlovid) จากไฟเซอร์ 1.5 ล้านเม็ด เผยใช้ยาตามดุลยพินิจของแพทย์ แต่ให้ระวังหญิงตั้งครรภ์, ให้นมบุตร, ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิด และผู้ที่ตับหรือไตบกพร่อง

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานพิธีส่งมอบยาต้านไวรัสโควิด-19 "แพ็กซ์โลวิด" (Paxlovid) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ และ น.ส.เด็บบราห์ ไซเฟิร์ท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในจำนวนการจัดซื้อ 50,000 คอร์ส รวม 1.5 ล้านเม็ด

ยาแพ็กซ์โลวิดเป็นยาต้านไวรัสชนิดเม็ด ออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส (protease) ทำให้เชื้อไวรัสโควิดไม่สามารถสร้างโปรตีนที่จำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มจำนวนได้ ยานี้ประกอบด้วย ยา Nirmatrelvir (150 มก.) จำนวน 2 เม็ด และยา Ritonavir (100 มก.) จำนวน 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน โดยใช้ Nirmatrelvir 20 เม็ด และ Ritonavir 10 เม็ด / 1 คอร์ส / คน

กลุ่มที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คือ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ผู้ที่การทำงานของตับหรือไตบกพร่อง 

 "อนุทิน" รับยาต้านโควิด-19 "แพ็กซ์โลดวิด" 1.5 ล้านเม็ด จากไฟเซอร์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าถึงยารักษาโควิด-19 ที่มีประสิทธิผล มีข้อมูลทางวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อพิจารณาเลือกและจัดหายาที่เหมาะสมในการนำมาใช้กับผู้ติดเชื้อโควิด

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยาต้านไวรัสรักษาผู้ป่วยโควิด ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาเรมเดซิเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาตัวใหม่ที่กำลังนำมาใช้ คือ ยาแพ็กซ์โลวิด ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่อใช้รักษาโควิดโดยตรง ไม่ใช่เป็นเพียงยาต้านไวรัสทั่วไป 

ทั้งนี้ การจัดหา และใช้ยา ให้เป็นไปตามการพิจารณาของแพทย์ ในอนาคต เราสามารถซื้อหายาตัวนี้ได้เพิ่มเติม เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ป่วย เราไม่มีคำว่าขี้เหนียว เก็บรักษาเอาไว้เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ทุกอย่างเป็นไปตามการรักษาโดยดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งยาทุกชนิดที่นำมาใช้กับผู้ป่วยทั้งต้านไวรัสหรือยาแก้ไอ ลดน้ำมูกทั่วไป ยาฟ้าทะลายโจร

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยาแพ็กซ์โลวิดหรือฟาวิพิราเวียร์ทุกคน ยิ่งไม่ได้รับ ก็ต้องถือว่าผู้ป่วยมีสุขภาพดี อาการไม่รุนแรง เป็นสิ่งที่น่ายินดี เพื่อให้เราเก็บยาไว้รักษาผู้ที่มีความจำเป็น

 "อนุทิน" รับยาต้านโควิด-19 "แพ็กซ์โลดวิด" 1.5 ล้านเม็ด จากไฟเซอร์

 ปัจจุบันพบว่า อัตราการเสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สธ. โดยกรมการแพทย์ ดำเนินการจัดซื้อจัดหายาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตลง นี่คือการสร้างความมั่นคงทางยา ขอให้มั่นใจว่า ประเทศไทย มียาอย่างครบถ้วน ให้ทันกับความต้องการของผู้ป่วย ในทุกอาการ

โดยจะกระจายยาลงไปยังแต่ละจังหวัด ในโรงพยาบาลศูนย์ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการยาต่อไป แต่นั่น ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ขอให้สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างและล้างมือ ลดเข้ากิจกรรมเสี่ยง และฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน
 "อนุทิน" รับยาต้านโควิด-19 "แพ็กซ์โลดวิด" 1.5 ล้านเม็ด จากไฟเซอร์

related