svasdssvasds

โควิดวันนี้ 22 เม.ย. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 128 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 21,808 ราย

โควิดวันนี้ 22 เม.ย. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 128 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 21,808 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (22 เม.ย. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 128 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,808 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 20,635 ราย ติดเชื้อสะสม 4,128,038 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ 22 เม.ย. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  21,808 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 128 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,128,038 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 128 ราย

• เสียชีวิตสะสม 27,520 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 19,826 ราย

• กำลังรักษา 190,780 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 2,021 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 885 ราย

• ฉีดวัคซีน 153,898 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 131,781,888 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 20,635 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,843,015 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 27.04%

โควิดวันนี้ 22 เม.ย. 65

related