svasdssvasds

โควิดวันนี้ 26 เม.ย. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 120 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย

โควิดวันนี้ 26 เม.ย. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 120 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (26 เม.ย. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 120 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 7,009 ราย ติดเชื้อสะสม 4,194,684 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุดโควิดวันนี้ วันที่ 26 เม.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  13,816 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 21,072 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 57 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,194,684 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 120 ราย

• เสียชีวิตสะสม 28,019 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 22,846 ราย

• กำลังรักษา 167,124 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,825 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 868 ราย

• ฉีดวัคซีน 98,524 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 132,328,077 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 7,009 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,891,658 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 24.23%

related