svasdssvasds

โควิดวันนี้ 27 เม.ย. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 125 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย

โควิดวันนี้ 27 เม.ย. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 125 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (27 เม.ย. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 125 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 12,748 ราย ติดเชื้อสะสม 4,209,571 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 27 เม.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 71 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,209,571 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 125 ราย

• เสียชีวิตสะสม 28,144 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 18,919 ราย

• กำลังรักษา 162,967 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,822 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 850 ราย

• ฉีดวัคซีน 114,247 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 132,478,971 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 12,748 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,904,406 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 24.21%

related