Spring News

วันแรก! นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ เข้าไทย เที่ยวได้เลย เข้ายังไงเช็กที่นี่

01 พ.ค. 2565 เวลา 4:01 น. 963

เปิดประเทศปลดล็อคเงื่อนไขเพิ่ม วันแรก! นทท.ฉีดวัคซีนครบ เข้าไทย เที่ยวได้เลย ส่วนใครฉีดไม่ครบแต่มีผล RT-PCR ใน 72 ชม. เป็นลบ ก็เที่ยวได้เหมือนกัน

นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก เข้าสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว หลังจากประเทศไทยปลดล็อคเปิดประเทศเพิ่มเติม ยกเลิกมาตรการ Test&Go อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกรอบ หรือไปตรวจ RT-PCR อีกครั้งที่โรงแรม

ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบ ที่ระบุว่า ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) ให้ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อโควิด ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

วันแรก! นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ เข้าไทย เที่ยวได้เลย เข้ายังไงเช็กที่นี่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนครบเข้าได้เลย แต่ถ้ายังไม่ฉีดก็ต้องกักตัวก่อนเหมือนเดิม

สำหรับกระบวนการที่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังการยกเลิกข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศแบบ Test&Go ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะแยกผู้โดยสารเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ไม่ได้รับวัคซีน / รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ แต่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึงและไม่ต้องกักตัว
  2. กรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์และไม่มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องกักตัวในระบบ AQ

วันแรก! นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ เข้าไทย เที่ยวได้เลย เข้ายังไงเช็กที่นี่

วันแรก! นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ เข้าไทย เที่ยวได้เลย เข้ายังไงเช็กที่นี่

ขณะเดียวกันตามมติของ ศบค. ได้ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ