svasdssvasds

โควิดวันนี้ 1 พ.ค. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 91 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย

โควิดวันนี้ 1 พ.ค. 65 ผู้เสียชีวิตสูงถึง 91 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (1 พ.ค. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 91 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 9,924 ราย ติดเชื้อสะสม 4,262,484 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 1 พ.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 55 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,262,484 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 91 ราย

• เสียชีวิตสะสม 28,617 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 22,022 ราย

• กำลังรักษา 140,989 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,751 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 822 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสมรวม 133,171,199 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 9,924 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,950,358 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 22.05%

related