Spring News

เลือกตั้ง กทม.-พัทยา ใครพนันผลเลือกตั้ง ระวังโดน! ติดคุกสุงสุด 5 ปี ปรับ 1 แสน

08 พ.ค. 2565 เวลา 7:35 น. 180

มือพนันระวังให้ดี! แค่พนันธรรมดาก็ผิดกฎหมายแล้ว แต่ถ้าพนันผลเลือกตั้งยิ่งผิด จับได้เจอติดคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ก่อนถึงการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ การหาเสียงระหว่างเหล่าผู้สมัครเบอร์ต่าง ๆ ยิ่งเข้มข้น 

SPRiNG ชวนเปิดข้อกฎหมายการเลือกตั้ง ใครนึกคึก พนันผลการเลือกตั้งต้องระวังให้ดี เพราะแค่เล่นการพนันธรรมดาก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว แต่ยิ่งพนันผลการเลือกตั้งยิ่งผิด

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

มาตรา 124 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระบุว่า ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันข้นต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ