svasdssvasds

ข่าวจริง! รมว. แรงงาน ปรับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ไม่ใช่ 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ

ข่าวจริง! รมว. แรงงาน ปรับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ไม่ใช่ 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ

ข่าวจริง! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ รมว. แรงงาน ยืนยันปรับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ไม่ใช่ 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศนั้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าเป็นข้อมูลจริง

ข่าวจริง! รมว. แรงงาน ปรับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ไม่ใช่ 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ กรณีที่มีการเสนอให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ จะต้องนำค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อมาเป็นตัวพิจารณาประกอบกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเป็นสูตรคำนวณ ฉะนั้นการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ จะปรับขึ้นเท่าไรก็ต้องให้นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างพอไปได้ เพื่อไม่ให้กระทบเป็นลูกโซ่ และไม่ได้นิ่งนอนใจในการรับข้อเสนอของทุกฝ่าย แต่ต้องให้ความเป็นธรรมโดยไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนายจ้างแต่อย่างใด

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ซึ่งขั้นตอนการพิจารณามีคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วยผู้แทนไตรภาคี 3 ฝ่าย  คือ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้พิจารณา โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจารณาเสนอมาที่ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้ตัวเลขข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งผลสรุปว่าจะปรับขึ้นในพื้นที่ใดบ้าง และเท่าไรนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน 2565 นี้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

Cr. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม