svasdssvasds

ข่าวจริง! ตรวจ ATK ไม่ระวัง โดนสาร Sodium Azide เสี่ยงตาบอด

ข่าวจริง! ตรวจ ATK ไม่ระวัง โดนสาร Sodium Azide เสี่ยงตาบอด

ข่าวจริง! จากที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจ ATK ไม่ระวังเสี่ยงตาบอด หากโดนสาร Sodium Azide เข้าที่ดวงตา ได้รตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง

ข่าวจริง! ตรวจ ATK ไม่ระวัง โดนสาร Sodium Azide เสี่ยงตาบอด จากข้อความทางสื่อออนไลน์ที่กล่าวว่า ประเด็นการใช้ ATK ต้องใช้อย่างระวัง ใน ATK มันมีส่วนผสมของ Sodium Azide เข้าใจว่าอยู่ในหลอดยาที่หยอด Sodium Azide โดนตาตาบอดได้ โดนผิวก็อาจระคายเคือง บางคนก็รุนแรง ถ้ากินเข้าไปอาจจะอันตรายรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต ควรใช้แต่พอดี 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า Sodium azide เป็นสารรักษาสภาพ antibody ซึ่งหากโดนในปริมาณน้อยก็ไม่มีผลถึงกับตาบอด แต่หากโดนโดยตรงในปริมาณมากก็อาจมีความเสี่ยงได้ เพราะเป็นส่วนประกอบของสารใน ATK และ buffer กรณีกระเด็นเข้าตาหรือผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำเปล่า หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข