svasdssvasds

ข่าวบิดเบือน! นั่งทำงานนาน ใช้มือถือทั้งวัน เสี่ยงปลายประสาทอักเสบ

ข่าวบิดเบือน!  นั่งทำงานนาน ใช้มือถือทั้งวัน เสี่ยงปลายประสาทอักเสบ

ข่าวบิดเบือน! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องนั่งทำงานนานและใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ทำให้ปวดชาตามมือ เท้า เสี่ยงโรคปลายประสาทอักเสบนั้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

ข่าวบิดเบือน!  นั่งทำงานนาน ใช้มือถือทั้งวัน เสี่ยงปลายประสาทอักเสบ จากที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุขภาพโดยระบุว่าใครที่กำลังมีอาการชาตามปลายนิ้ว มือหรือเท้า ต้องระวังเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคปลายประสาทอักเสบ ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าโรคเส้นประสาทถูกกดทับและโรคปลายประสาทอักเสบ ไม่ใช่โรคกลุ่มเดียวกัน มีการรักษาที่แตกต่างกัน และอาการชาตามปลายนิ้วมือหรือเท้าในคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือคนที่ใช้มือถือทั้งวัน มีสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับ ไม่ได้เกิดจากโรคปลายประสาทอักเสบ โดยตำแหน่งของเส้นประสาทที่มีโอกาสถูกกดทับในคนที่นั่งทำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือคนที่ใช้มือถือทั้งวัน มีได้หายตำแหน่ง ได้แก่

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

1.เส้นประสาทมีเดียน (median nerve) ถูกกดทับที่ข้อมือ หรือ Carpal Tunnel Syndrome – พบได้บ่อยในผู้มีความผิดปกติของโครงสร้างบริเวณข้อมือ มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน โรคไต โรคไทรอยด์ หรือมีการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งซ้ำๆและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยจะมีอาการชาหรือปวดที่ปลายนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในกรณีที่มีการกดทับเป็นระยะเวลานานผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของนิ้วมือและมีกล้ามเนื้อลีบได้

2.เส้นประสาทอัลน่า (ulnar nerve) ถูกกดทับที่ข้อศอก หรือ Cubital Tunnel Syndrome –สาเหตุของการกดทับเกิดจากการนั่งทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยเอาข้อศอกวางบนขอบโต๊ะทำให้เส้นประสาทถูกกดท้บ การที่ผู้ป่วยต้องงอข้อศอกเป็นเวลานานๆ หรือเกิดการกดทับจากสาเหตุอื่น เช่น ถุงนํ้า หรือพังพืดที่บริเวณข้อศอก โดยผู้ป่วยจะมีอาการชาหรือปวดที่ปลายนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในกรณีที่มีการกดทับเป็นระยะเวลานานผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของนิ้วมือและกล้ามเนื้อลีบได้

3.เส้นประสาทเพโรเนียว (peroneal nerve) ถูกกดทับที่บริเวณเข่า หรือ peroneal neuropathy เป็นเส้นประสาทที่ถูกกดทับคือบริเวณข้อต่อหัวเข่าบริเวณกระดูก fibula ซึ่งมักเกิดจากการนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆ โดยผู้ป่วยจะมีอาการชาที่ปลายนิ้วเท้า หลังเท้า และหน้าแข้งด้านนอก ในกรณีที่มีรุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการข้อเท้าอ่อนแรงไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้

ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dms.go.th/ หรือโทร. 0-2590-6000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โรคเส้นประสาทถูกกดทับและโรคปลายประสาทอักเสบไม่ใช่โรคกลุ่มเดียวกัน มีการรักษาที่แตกต่างกัน และอาการชาตามปลายนิ้วมือหรือเท้าในคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือคนที่ใช้มือถือทั้งวัน มีสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับ ไม่ได้เกิดจากโรคปลายประสาทอักเสบ