svasdssvasds

โควิดวันนี้ 11 พ.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 7,650 ราย เสียชีวิต 56 ราย

โควิดวันนี้ 11 พ.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 7,650 ราย เสียชีวิต 56 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (11 พ.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,650 ราย ติดเชื้อสะสม 4,345,218 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 56 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,252 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 9,736 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 11 พ.ค. 65

.

• หายป่วยเพิ่ม 9,322 ราย

• กำลังรักษา 78,724 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,387 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 690 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสมรวม 134,279,279 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 9,736 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,02

related