svasdssvasds

ปตท.ชวนร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run สานต่อโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง”

ปตท.ชวนร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run สานต่อโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง”

ปตท. รวมพลังเปิดตัว โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” กับกิจกรรม PTT Virtual Run เดินวิ่งสะสมระยะทางช่วยน้องกลับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำร่องเปิดกิจกรรม PTT Virtual Run โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ปตท. เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิ่งสะสมระยะทาง ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง”

ปตท.ชวนร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run สานต่อโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง”

นายอรรถพล กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา กลุ่ม ปตท. ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ด้วยการจัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ในปี 2564 เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุข  อย่างไรก็ตาม โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ในหลายครัวเรือนลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะเปิดนี้ ปตท. จึงได้ประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ  กสศ. โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ให้แก่เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จำนวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ

“กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการแสดงพลัง ของผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่เปรียบเสมือน PTT ambassador สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ร่วมกันเปิดกิจกรรม PTT Virtual Run ก่อนเชิญชวนประชาชนเริ่มเดิน-วิ่งสะสมระยะทางโดย 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท ซึ่งสามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้     1 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เราเชื่อมั่นว่า หากเด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”

ปตท.ชวนร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run สานต่อโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run เดินวิ่งสะสมระยะทาง สามารถสมัครผ่านทาง www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายนนี้  พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากก๊อดจิ   โดยไม่มีค่าใช้จ่าย