svasdssvasds

เปิดผลเสี่ยงทายพระโคกินอะไร ผ้านุ่ง-ของกิน 7 สิ่ง "วันพืชมงคล 2565" ปีนี้?

เปิดผลเสี่ยงทายพระโคกินอะไร ผ้านุ่ง-ของกิน 7 สิ่ง "วันพืชมงคล 2565" ปีนี้?

"วันพืชมงคล 2565" พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปิดผลสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย-เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ปี 2565 พระโคกินอะไร?

เนื่องในโอกาส "วันพืชมงคล 2565" มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอาชีพหลักของคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเหมือนในพระราชพิธีอื่น ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 

สำหรับผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งและ พระโคเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ในปี 2565 มีดังนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โหรหลวงทำนายว่า ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 4 คืบ ในปีนี้น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอน จะสมบูรณ์ ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ในปีนี้

  • พระโคนั้นเลือก กินหญ้าและน้ำ ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
  • พระโค กินถั่ว  ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • พระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

เปิดผลเสี่ยงทายพระโคกินอะไร ผ้านุ่ง-ของกิน 7 สิ่ง "วันพืชมงคล 2565" ปีนี้?

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธีในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เปิดผลเสี่ยงทายพระโคกินอะไร ผ้านุ่ง-ของกิน 7 สิ่ง "วันพืชมงคล 2565" ปีนี้?

อมูลจาก :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพจาก : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 

related