วันพืชมงคล 2565 คืออะไร ความหมาย ที่มา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

12 พ.ค. 2565 เวลา 8:53 น. 5.4k

วันพืชมงคล 2565 คืออะไร ความหมาย ที่มา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีขั้นตอนอย่างไร อีก 1 วันสำคัญด้านวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของไทย

วันพืชมงคล 2565 คืออะไร ความหมาย ที่มา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล 2565 ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม มีความหมายตามความเชื่อโบราณเกี่ยวกับการเพาะปลูก เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ และพืชพรรณธัญญาหาร รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรของชาติ

ข่าวที่น่าสนใจ :

วันพืชมงคล 2565 คืออะไร ความหมาย ที่มา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ประวัติ วันพืชมงคล มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานในพระราชพิธี ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และมายึดถือพิธีพราหมณ์ที่ควบคู่พิธีทางสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรียกว่า "พระราชพิธีพืชมงคล" ตั้งแต่นั้นมา

วันพืชมงคล 2565 คืออะไร ความหมาย ที่มา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคล คืออะไร? การทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว, ข้าวเหนียว, ข้างฟ่าง, ข้าวโพด, ถั่ว, งา, เผือก, มัน ตามความเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะปราศจากโรคภัย ให้ความอุดมสมบูรณ์ เจริญงอกงามดี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คืออะไร? พิธีไถนาหว่านเมล็ดข้าว เพื่อเป็นอาณัติสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และยังเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร

นอกจากนี้จะมีพิธีพยากรณ์ "พระโคเสี่ยงทาย" ให้เลือกกินอาหาร 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ, หญ้า มีความหมาย ดังนี้

  • กินข้าว,ข้าวโพด : ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
  • กินถั่ว,งา : ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • กินน้ำ,หญ้า : น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์
  • กินเหล้า : การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

Cr. เนื้อหา กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ