Spring News

กทม. เตรียมเปิดเรียน On-Site ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19

15 พ.ค. 2565 เวลา 2:52 น. 206

ปลัดกทม. แนะผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานก่อนเปิดภาคเรียน ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 ย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากาก พร้อมเตรียมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19

 นายชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมบุตรหลาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสังกัด กทม. 

เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยสำนักการศึกษาได้ประชุมโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน 

และได้กำชับโรงเรียนในการดูแลนักเรียน ให้งดการพุดคุยกันในขณะรับประทานอาหารกับเพื่อนที่โรงเรียน และไม่สนทนาระหว่างกันโดยไม่สวมหน้ากาก เป็นต้น 

กทม. เตรียมเปิดเรียน On-Site ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ซึ่งทางโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานผู้ปกครองให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใด 

ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้านหรือพบแพทย์ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปกครองในการแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนได้รับทราบ

กทม. เตรียมเปิดเรียน On-Site ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19
 

 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. มีดังนี้ 
1. เน้นย้ำให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
2. จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน ระหว่างทางเดิน หรือในขณะทำกิจกรรมในโรงเรียน การย้ายห้องเรียน การเหลื่อมเวลาเรียนหรือเวลาพักรับประทานอาหาร 
3. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน การทำความสะอาดในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน 
4. ทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

พร้อมจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงเพียงพอ ทั้งนี้ สำนักอนามัย จะมีการประสานงานกับพยาบาลอนามัยโรงเรียนในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นพี่เลี้ยง ดูแลมาตรการต่าง ๆ 

เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นที่ปรึกษาเมื่อพบผู้ป่วยในโรงเรียน และออกสอบสวนโรคหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน

กทม. เตรียมเปิดเรียน On-Site ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19 กทม. เตรียมเปิดเรียน On-Site ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ